Knihovna
 

Procházení katalogu

Kategorie

NAUČNÁ LITERATURA: Přírodní vědy
Společenské vědy
Umění
Sport
Matematika a logika
Technika
Biografie (životopisná literatura)
Slovníky a encyklopedie
Varia (nezařaditelné)
BELETRIE: Próza
Poezie
Drama
Četba k maturitě
Pohádky, pro děti a mládež
Cizojazyčná beletrie
DVD: DVD
UčEBNICE: CJL
ANJ
NEJ
FRJ
SPJ
RUJ
LAT
Další jazyky
VOB/ZSV
DEJ
GEO
MAT
FYZ
CHE
BIO
ITK
VYV
HUV
TEV
Ostatní

Seznam knih

Informace o stavu:
NENÍ
K DISPOZICI
DLOUHODOBĚ
VYPŮJČENO
SKLAD
UČEBNIC
VYPŮJČENO VOLNÉ

Počet záznamů: 46

20.04.14.00.12456
- Odmaturuj z chemie
Didaktis: 2002
1. vydání, ISBN: 80-86285-56-1
20.04.14.00.12512
Aleš Mareček - Chemie pro 4letá gymnázia
Nakladatelství Olomouc: 2005
1. vydání, ISBN: 80-7182-057-1
20.04.14.00.07833
Aleš Mareček, Jaroslav Honza - Sbírka řešených příkladů z chemie
PROTON, Brno: 1. vydání, ISBN: 80-902402-1-6
20.04.14.00.07839
Beran Př. a kol. - Instrumentální analytické metody
Státní pedagogické nakladatelství Praha: 1983
ISBN: NULL
20.04.14.00.07845
Eva Streblová - Souhrnné texty z chemie k přijímacím zkouškám
Karolinum - nakladatelství Univerzity Karlovy Praha: 1998
1. vydání, ISBN: 80-7184-628-7
20.04.14.00.07723
F. Madron - Měření v chemickém průmyslu
SNTL: 1987
1. vydání, ISBN: NULL
20.04.14.00.07591
G. Gruhn, W. Fratzscher, E. Heidenreich - Oborové encyklopedie - Chemické inženýrství
SNTL: 1990
1. vydání, ISBN: 80-03-00183-8
20.04.14.00.07853
Ing. Leopold Macháček, CSc. - Struktura a vlastnosti polymerů I
Ediční středisko VUT Brno: 1979
2. vydání, ISBN: NULL
20.04.14.00.07741
Ing. Pavol Nemec - Měření a regulace II
SNTL: 1988
1. vydání, ISBN: NULL
20.04.14.00.07718
Ing.dr. Jaroslav Dykyj - Laboratorní tabulky pro chemiky a biochemiky - část chemická
Rovnost: 1947
ISBN: NULL
20.04.14.00.07809
Ivo Karger, Danuše Pečová, Pavel Peč - Chemie I
Prodos: 1999
ISBN: 80-7230-025-3
20.04.14.00.07707
J. Dudrová - Chemická laboratorní cvičení III
SNTL: 1985
1. vydání, ISBN: NULL
20.04.14.00.07705
J. Dudrová - Chemická laboratorní cvičení III
SNTL: 1985
1. vydání, ISBN: NULL
20.04.14.00.07696
J. Dvořák, J. Koryta, V Boháčová - Elektrochemie
Academia Praha: 1966
3. vydání, ISBN: NULL
20.04.14.00.11516
J. Mach, I. Plucková, J. Šibor - Chemie 9 - učebnice pro ZŠ a VG
Nová škola: 2015
4. vydání, ISBN: NULL
20.04.14.00.11515
J. Mach, I. Plucková, J. Šibor - Chemie 8 - učebnice pro ZŠ a VG
Nová škola: 2016
5. vydání, ISBN: NULL
20.04.14.00.07735
J. Zýka - Knižnice technických aktualit - svazek II
SNTL: 1984
1. vydání, ISBN: NULL
20.04.14.00.07732
J. Zýka - Knižnice technických aktualit - svazek I
SNTL: 1983
1. vydání, ISBN: NULL
20.04.14.00.07596
K. Daučík a kolektív - Chemické laborátorné tabuľky
alfa: 1984
1. vydání, ISBN: NULL
20.04.14.00.07691
K. Doerffel, K Eckschlager - Optimílní postup chemické analýzy
SNTL: 1988
2. vydání, ISBN: NULL
20.04.14.00.07564
kolektiv autorů - Základní anorganický průmysl
SNTL: 1968
1. vydání, ISBN: NULL
20.04.14.00.07773
kolektiv autorů - Všeobecné základy chemickej technologie
Vydavateľstvo technickej a ekonomickej literatúry: 1973
ISBN: NULL
20.04.14.00.07858
Kolektiv autorů - Sbírka příkladů z chemického inženýrství II
Vysoká škola chemicko-technologická v Praze: 1973
3. vydání, ISBN: NULL
20.04.14.00.07857
Kolektiv autorů - Sbírka příkladů z chemického inženýrství I
Vysoká škola chemicko-technologická v Praze: 1973
2. vydání, ISBN: NULL
20.04.14.00.07622
kolektiv autorů - Chemie v otázkách a odpovědích
státní pedagogické nakladatelství: 1988
1. vydání, ISBN: 80-04-23018-0
20.04.14.00.07743
kolektiv autorů - Chemie pro každého
SNTL: 1969
2. vydání, ISBN: NULL
20.04.14.00.07751
kolektiv autorů - Chemické tabulky pro střední průmyslové školy chemické
SPN: 1963
1. vydání, ISBN: NULL
20.04.14.00.11406
kolektiv autorů - Hravá chemie 9 - pracovní sešit
TAKTIK: 2014
1. vydání, ISBN: NULL
20.04.14.00.11405
kolektiv autorů - Hravá chemie 8 - pracovní sešit
TAKTIK: 2016
2. vydání, ISBN: NULL
20.04.14.00.07728
kolektiv autorů vedený Ing. Jaroslavem Bínou - Malá encyklopedie chemie
SNTL: 1968
1. vydání, ISBN: NULL
20.04.14.00.07766
L. Beníšek, V. Janda - Organická technologie pro 4. ročník SPŠ chemických
SNTL: 1978
1. vydání, ISBN: NULL
20.04.14.00.07762
L. Beníšek, V. Janda - Organická technologie pro 4. ročník SPŠ chemických
SNTL: 1978
1. vydání, ISBN: NULL
20.04.14.00.07552
M. Meloun, J. Militký - Chemometrie - zpracování experimentálních dat na IBM - PC
SNTL: 1990
1. vydání, ISBN: NULL
20.04.14.00.07927
M. Schatz - Polymery ve výtvarné praxi
Státní pedagogické nakladatelství Praha: 1978
2. vydání, ISBN: NULL
20.04.14.00.06804
Marika Benešová, Hana Satrapová - Odmaturuj z chemie
Didaktis: 2002
1. vydání, ISBN: 80-86285-56-1
20.04.14.00.07803
Milan Dundr, Helena Klímová - Znáte přirodní látky a biochemii?
PROSPEKTRUM, spol. s.r.o.: 1998
1. vydání, ISBN: 80-7175-003-4
20.04.14.00.07714
N.C. Debie - Chemické zpracování ropy
státní nakladatelství technické literatury: 1966
1. vydání, ISBN: NULL
20.04.14.00.07575
RNDr. Jaroslav Blažek, RNDr. Miroslav Melichar - Přehled chemického názvosloví
státní pedagogické nakladatelství: 1986
1. vydání, ISBN: NULL
20.04.14.00.07704
Svatava Dvořáčková, Jitka Ulrychová - Chemie v testových otázkách a odpovědích
Rubico s.r.o.: 1997
ISBN: 80-85839-16-4
20.04.14.00.07701
Svatava Dvořáčková, Jitka Ulrychová - Chemie v testových otázkách a odpovědích
Rubico s.r.o.: 1997
ISBN: 80-85839-16-4
20.04.14.00.07850
Tomáš Trnka, Eva Klinotová, Martin Kotora, Jan Sejbal - Organická chemie pro posluchače nechemických oborů
Karolinum - nakladatelství Univerzity Karlovy Praha: 2002
1. vydání, ISBN: 80-246-0561-9
20.04.14.00.07793
Václav Kolský, Markéta Pečivová - Návody a postupy při řešení chemických rovnic
Fortuna Praha: 1993
1. vydání, ISBN: 80-7168-002-8
20.04.14.00.07586
Večeřa, Gasparič, Churáček, Borecký - Chemické tabulky organických sloučenin
nakladatelství technické literatury: 1975
1. vydání, ISBN: NULL
20.04.14.00.08911
Vratislav Šrámek - Obecná a anorganická chemie
Fin Olomouc: 1996
1. vydání, ISBN: 80-7182-003-2
20.04.14.00.07558
W. Buchner, R. Schliebs, G. Winter, K.H. Buchel - Průmysová anorganická chemie
SNTL: 1991
1. vydání, ISBN: 80-03-00638-4
20.04.14.00.07820
Werner Eisner - Rudiger Fladt - Paul Gietz - Axel Justus - Klaus Laitenberger - Werner Schierle - Chemie pro střední školy 1a
Scientia, spol. s r. o. pedagogické nakladatelství Praha: 1996
1. vydání, ISBN: 80-7183-043-7

<< Předchozí strana | Strana 1 | << Předchozí strana
Copyright © 2012, Gymnázium a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Zlín
webdesign, xhtml, css, php - Ing. Michal Heczko, Mgr. Michal Mikláš