Knihovna
 

Procházení katalogu

Kategorie

NAUČNÁ LITERATURA: Přírodní vědy
Společenské vědy
Umění
Sport
Matematika a logika
Technika
Biografie (životopisná literatura)
Slovníky a encyklopedie
Varia (nezařaditelné)
BELETRIE: Próza
Poezie
Drama
Četba k maturitě
Pohádky, pro děti a mládež
Cizojazyčná beletrie
DVD: DVD
UčEBNICE: CJL
ANJ
NEJ
FRJ
SPJ
RUJ
LAT
Další jazyky
VOB/ZSV
DEJ
GEO
MAT
FYZ
CHE
BIO
ITK
VYV
HUV
TEV
Ostatní

Seznam knih

Informace o stavu:
NENÍ
K DISPOZICI
DLOUHODOBĚ
VYPŮJČENO
SKLAD
UČEBNIC
VYPŮJČENO VOLNÉ

Počet záznamů: 44

20.01.02.08.09830
- Ústava ČR, Listina základních práv a svobod
Nakladatelství Sagit: 2011
2011. vydání, ISBN: 978-80-7208-808-9
20.01.02.08.09829
- Občanský zákoník 2014
Anag: 2014
2014. vydání, ISBN: 978-80-7263-814-7
20.01.02.08.04367
Balzer, Bukvářová, Pavlík - Právní minimum z oblasti soudnictví
Státní pedagogické nakladatelství: 1988
1. vydání,
20.01.02.08.04368
Balzer, Bukvářová, Pavlík - Právní minimum z oblasti soudnictví
Státní pedagogické nakladatelství: 1988
1. vydání, ISBN: NULL
20.01.02.08.05797
David Roman - Ústava ČR a Listina zákl. práv a svobod
Nakladatelství Olomouc: 2005
4. vydání, ISBN: 80-7182-200-0
20.01.02.08.04371
Dědič Jan - Učebnice práva
Prospektrum: 1995
1. vydání, ISBN: 80-7175-006-9
20.01.02.08.05798
Durdík Tomáš - Testy z práva a logiky
Tutor: 2004
1. vydání, ISBN: 80-86700-20-8
20.01.02.08.05327
Durdík Tomáš, Dvořáčková Kamila - Testy z práva a logiky na právnické fakulty
Tutor: 2004
1. vydání, ISBN: 80-86700-20-8
20.01.02.08.04372
Friedl Arnošt - Školské zákony 4.vydání
Eurounion s.r.o.: 2001
4. vydání, ISBN: 80-85858-95-9
20.01.02.08.08931
J. Hromada - Právnický slovník
Orbis: 1966
1966. vydání, ISBN: 11-026-66
20.01.02.08.12607
JUDr. Petr Hradil - Základy práva pro střední školy
JUDr. Petr Hradil: ISBN: NULL
20.01.02.08.07399
Kamila Dvořáčková - Logika pro přijímací zkoušky na právnické fakulty
Tutor s.r.o.: 2002
1. vydání, ISBN: 80-86700-02-X
20.01.02.08.04377
kolektiv - Velký domácí právník
Linde: 1999
1. vydání, ISBN: 80-86196-04-6
20.01.02.08.04374
Kolektiv - Ústava 9. května
Orbis: 1951
10. vydání,
20.01.02.08.04375
Kolektiv - Ústava 9. května
Orbis: 1951
10. vydání,
20.01.02.08.09097
Kolektiv autorů - Velký domácí právník
RDV: 1999
1. vydání, ISBN: 80-86196-04-6
20.01.02.08.12061
Kolektiv autorů - Velký domácí právník
RDV: 1999
1. vydání, ISBN: NULL
20.01.02.08.10861
kolektiv autorů - Nový občanský zákoník
Ústav práva a právní vědy: 2014
1. vydání, ISBN: NULL
20.01.02.08.10860
kolektiv autorů - Nový občanský zákoník
Ústav práva a právní vědy: 2014
1. vydání, ISBN: NULL
20.01.02.08.10859
kolektiv autorů - Nový občanský zákoník
Ústav práva a právní vědy: 2014
1. vydání, ISBN: NULL
20.01.02.08.10858
kolektiv autorů - Nový občanský zákoník
Ústav práva a právní vědy: 2014
1. vydání, ISBN: NULL
20.01.02.08.10857
kolektiv autorů - Nový občanský zákoník
Ústav práva a právní vědy: 2014
1. vydání, ISBN: NULL
20.01.02.08.10856
kolektiv autorů - Nový občanský zákoník
Ústav práva a právní vědy: 2014
1. vydání, ISBN: NULL
20.01.02.08.10855
kolektiv autorů - Nový občanský zákoník
Ústav práva a právní vědy: 2014
1. vydání, ISBN: NULL
20.01.02.08.10854
kolektiv autorů - Nový občanský zákoník
Ústav práva a právní vědy: 2014
1. vydání, ISBN: NULL
20.01.02.08.10853
kolektiv autorů - Nový občanský zákoník
Ústav práva a právní vědy: 2014
1. vydání, ISBN: NULL
20.01.02.08.10852
kolektiv autorů - Nový občanský zákoník
Ústav práva a právní vědy: 2014
1. vydání, ISBN: NULL
20.01.02.08.04873
Michal Spirit - Úvod do studia práva
Grada Publishing a.s.: 2010
1. vydání, ISBN: 978-80-247-3290-9
20.01.02.08.08946
Minc I. a kolektiv - Dějiny diplomacie III.
Nakladatelství Svoboda: 1949
1949. vydání, ISBN: NULL
20.01.02.08.04378
Nový Karel - Právní rádce pro ředitele škol
Prospektrum: 1997
1. vydání, ISBN: 80-7175-023-9
20.01.02.08.07462
PaedDr. Josef Chaloupka - Testy k přijímacím zkouškám na právnické fakulty - Přijímačky nanečisto...
Nakladatelství Radek Veselý: 2001
2. vydání, ISBN: 80-86376-12-5
20.01.02.08.12203
Petr Hradil - Základy práva pro střední školy
JUDr. Petr Hradil: 2018
ISBN: NULL
20.01.02.08.04379
Plecitý Vladimír, Salač Josef - Základy rodinného práva
Eurounion: 2001
1. vydání, ISBN: 80-7317-002-7
20.01.02.08.07466
Přemysl Pechlát - Podklady k přijímacím zkouškám na právnické fakulty
Nakladatelství Radek Veselý: 2001
2. vydání, ISBN: 80-86376-11-7
20.01.02.08.12488
Radovan Ryska - Právo pro střední školy
Eduko: 2020
7. vydání, ISBN: 978-80-88057-77-2
20.01.02.08.12489
Radovan Ryska - Právo pro střední školy
Eduko: 2021
8. vydání, ISBN: 978-80-88057-81-9
20.01.02.08.08661
Roman David - Ústava České republiky
Olomouc: 2005
4. vydání, ISBN: NULL
20.01.02.08.07543
Roman David - Práva dítěte
Nakladatelství Olomouc: 1999
1. vydání, ISBN: 80-7182-076-8
20.01.02.08.08583
Roman David - Práva dítěte
Olomouc: 1999
1. vydání, ISBN: 80-7182-076-8
20.01.02.08.08584
Roman David - Práva dítěte
Olomouc: 1999
1. vydání, ISBN: 80-7182-076-8
20.01.02.08.05799
Ryska Radovan - Slovník základních pojmů z práva
Fortuna: 1998
1. vydání, ISBN: 80-7168-554-2
20.01.02.08.05800
Ryska Radovan - Právo pro střední školy
Fortuna: 2004
5. vydání, ISBN: 80-7168-832-0
20.01.02.08.04380
Spirit Michal - Zákoník práce s komentářem pro školy, předškolní a školská zařízení
Portal: 2001
1. vydání, ISBN: 80-7178-589-x
20.01.02.08.04381
Šubrt Bořivoj - Odbory, zaměstnavatelé a právo
Paris: 1995
1. vydání,

<< Předchozí strana | Strana 1 | << Předchozí strana
Copyright © 2012, Gymnázium a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Zlín
webdesign, xhtml, css, php - Ing. Michal Heczko, Mgr. Michal Mikláš