Knihovna
 

Procházení katalogu

Kategorie

NAUČNÁ LITERATURA: Přírodní vědy
Společenské vědy
Umění
Sport
Matematika a logika
Technika
Biografie (životopisná literatura)
Slovníky a encyklopedie
Varia (nezařaditelné)
BELETRIE: Próza
Poezie
Drama
Četba k maturitě
Pohádky, pro děti a mládež
Cizojazyčná beletrie
DVD: DVD
UčEBNICE: CJL
ANJ
NEJ
FRJ
SPJ
RUJ
LAT
Další jazyky
VOB/ZSV
DEJ
GEO
MAT
FYZ
CHE
BIO
ITK
VYV
HUV
TEV
Ostatní

Seznam knih

Informace o stavu:
NENÍ
K DISPOZICI
DLOUHODOBĚ
VYPŮJČENO
SKLAD
UČEBNIC
VYPŮJČENO VOLNÉ

Počet záznamů: 84

20.01.02.07.09342
- Jak funguje Evropská unie
Evropská společenství: 2004
1. vydání, ISBN: 92-894-6364-3
20.01.02.07.09344
- Chcete pracovat v jkiném členském státě EU?
2006
ISBN: 92-79-01879-5
20.01.02.07.09339
- Europass-otevírá dveře...
2006
ISBN: NULL
20.01.02.07.09340
- České předsednictví EU 2009
2008
1. vydání, ISBN: 978-80-87041-30-7
20.01.02.07.09343
- 101 otázek o Evropské unii
Informační kancelář Evropského parlamentu: 2005
1. vydání, ISBN: NULL
20.01.02.07.07615
Andrea Kožuchová a kolektiv - Parlamenty dětí a mládeže Volby - Rozhodujte o sobě
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy: 2003
1. vydání, ISBN: NULL
20.01.02.07.09041
Bradley John F.N. - Válka a mír po roce 1945
V Publishing: 1994
1. vydání, ISBN: 80-85605-72-4
20.01.02.07.12887
Bridget Kendallová - Studená válka
Euromedia Group: 2018
1. vydání, ISBN: 978-80-242-6201-7
20.01.02.07.05796
Cílek Roman - Čeští panovníci a prezidenti
Agavel: 2011
1. vydání, ISBN: 978-80-86160-98-6
20.01.02.07.06378
David Roman - Politologie
FIN: 1995
1. vydání, ISBN: ISBN 80-7182-011-3
20.01.02.07.06474
Dočekalová P. Švec K. - Politologie
Grada: 2010
1. vydání, ISBN: 978-80-247-2940-4
20.01.02.07.09093
Drda, Mlejnek, Škoda - Mýty o socialistických časech
Člověk v tísni: 2010
1. vydání, ISBN: 978-80-86961-98-9
20.01.02.07.05461
Drulák Petr - Teorie mezinárodních vztahů
Portál, s.r.o., Praha: 2003
1. vydání, ISBN: 80-7178-725-6
20.01.02.07.05330
Dvořák Jan a kol. - Odmaturuj ze společenských věd
Didaktis: 2008
1. vydání, ISBN: 978-80-7358-118-3
20.01.02.07.07568
Eliška walterová, Věra Ježková - Žijeme v Evropě
Univerzita Karlova: 2000
2. vydání, ISBN: 80-7290-022-6
20.01.02.07.07620
Emilián Vošický, Klára Jasná - Honzova cesta do evropy aneb Český lev před zlatou klecí
Bitrak, s.r.o. Chomutov: 2001
ISBN: 80-903046-1-3
20.01.02.07.07549
Fantišek Mezihorák - Evropanství a itegrace
Nakladatelství Olomouc: 2003
2. vydání, ISBN: 80-7182-155-1
20.01.02.07.08555
František Mezihorák - Evropství a integrace
Nakladatelství Olomouc: 2003
2. vydání, ISBN: NULL
20.01.02.07.12949
František Mezihorák - Evropanství a integrace
Nakladatelství Olomouc: 2001
1. vydání, ISBN: 80-7182-118-7
20.01.02.07.07592
Gustav Xaver - NATO
Ministerstvo Obrany ČR: 1998
1. vydání, ISBN: NULL
20.01.02.07.08652
Had M., Urban L. - Evropská společenství - První pilíř EU
Ministerstvo zahraničních věcí ČR: 2000
2000. vydání, ISBN: 80-85864-88-6
20.01.02.07.07585
Hans Jorg Schrotter - Aktuální slovník Evropské Unie
Brána: 2003
1. vydání, ISBN: NULL
20.01.02.07.06501
Havel V. - Evropa jako úkol
2005
1. vydání, ISBN: 80-86734-75-7
20.01.02.07.07601
Iva Weidenhofferová - Druhý a třetí pilíř Evropské unie
Ústav mezinárodních vztahů: 2001
1. vydání, ISBN: 80-86345-06-8
20.01.02.07.07468
Jan Procházka - Politika pro každého
Mladá fronta: 1968
1. vydání, ISBN: NULL
20.01.02.07.11798
Jan Rataj - Českoslovesko v proměnách komunistického režimu
Oeconomica: ISBN: 9788024516967
20.01.02.07.07617
Jaroslav Richter - Když se řekne Lisabonská smlouva
Úřad vlády ČR: 2008
1. vydání, ISBN: NULL
20.01.02.07.07618
Jindřich Fibich - Základy politologie
S & M: 1992
1. vydání, ISBN: 80-900096-8-9
20.01.02.07.07619
Jindřich Fibich - Základy politologie
S & M: 1992
1. vydání, ISBN: 80-900096-8-9
20.01.02.07.07621
Jindřich Fibich - Základy politologie
S & M: 1992
1. vydání, ISBN: 80-900096-8-9
20.01.02.07.07623
Jindřich Fibich - Základy politologie
S & M: 1992
1. vydání, ISBN: 80-900096-8-9
20.01.02.07.07626
Jindřich Fibich - Základy politologie
S & M: 1992
1. vydání, ISBN: 80-900096-8-9
20.01.02.07.07629
Jindřich Fibich - Základy politologie
S & M: 1992
1. vydání, ISBN: 80-900096-8-9
20.01.02.07.07630
Jindřich Fibich - Základy politologie
S & M: 1992
1. vydání, ISBN: 80-900096-8-9
20.01.02.07.05803
Jirásková Věra - Občan v demokratické společnosti
SLON: 1999
1. vydání, ISBN: 80-85850-78-8
20.01.02.07.07682
Kolektiv autorů - Spojené národy do A do Z
Informačnícentrum Praha: 1997
ISBN: NULL
20.01.02.07.11773
Kolektiv autorů - Kniha politiky
Universum: 2015
1. vydání, ISBN: NULL
20.01.02.07.07706
Kolektiv autorů - Jsme v EU buďme v obraze 2 - Bariéry konkurenceschopnosti
Vysoká škola ekonomická v Praze, Nakladatelství Oeconomica: 2008
ISBN: 978-80-245-1443-7
20.01.02.07.07597
Kolektiv autorů - Glosář: Instituce, politiky a rozšiřování Evropské unie
Informační centrum Evropské unie při Delegaci Evropské komise v České republice: 2001
ISBN: 80-238-6934-5
20.01.02.07.07690
Kolektiv autorů - Glosář: Instituce, politiky a rozšiřování Evropské unie
Informační centrum Evropské unie: 2004
ISBN: 80-239-2451-6
20.01.02.07.07616
Kolektiv autorů - Finanční zdroje Evropské unie pro Českou republiku
Evropská komise: 2001
ISBN: NULL
20.01.02.07.11600
Kolektiv autorů - Evropský parlament
EU: 2015
1. vydání, ISBN: NULL
20.01.02.07.11993
Kolektiv autorů - Evropa ve 12 lekcích
2017
1. vydání, ISBN: NULL
20.01.02.07.11602
Kolektiv autorů - Evropa informační příručka
EU: 2013
1. vydání, ISBN: NULL
20.01.02.07.07657
Kolektiv autorů - Europeum - Fórum pro evropskou politiku
Občanské sdružení Europeum: ISBN: NULL
20.01.02.07.12032
Kolektiv autorů - EU a Já
EU: 2017
1. vydání, ISBN: NULL
20.01.02.07.11992
Kolektiv autorů - EU § Já
2017
1. vydání, ISBN: NULL
20.01.02.07.07699
Komise - Průvodce pro občany - Ústava pro Evropu
Evropská společenství: 2004
ISBN: 92-894-7931-0
20.01.02.07.07702
Komise - Průvodce pro občany - Ústava pro Evropu
Evropská společenství: 2004
ISBN: 92-894-7931-0
20.01.02.07.05802
Kubáček Jan, Nekvapil Václav V. - Politologie a mezinárodní vztahy
Tutor: 2005
2. vydání, ISBN: 80-86700-16-X

<< Předchozí strana | Strana 1 | Následující strana >>
Copyright © 2012, Gymnázium a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Zlín
webdesign, xhtml, css, php - Ing. Michal Heczko, Mgr. Michal Mikláš