Knihovna
 

Procházení katalogu

Kategorie

NAUČNÁ LITERATURA: Přírodní vědy
Společenské vědy
Umění
Sport
Matematika a logika
Technika
Biografie (životopisná literatura)
Slovníky a encyklopedie
Varia (nezařaditelné)
BELETRIE: Próza
Poezie
Drama
Četba k maturitě
Pohádky, pro děti a mládež
Cizojazyčná beletrie
DVD: DVD
UčEBNICE: CJL
ANJ
NEJ
FRJ
SPJ
RUJ
LAT
Další jazyky
VOB/ZSV
DEJ
GEO
MAT
FYZ
CHE
BIO
ITK
VYV
HUV
TEV
Ostatní

Seznam knih

Informace o stavu:
NENÍ
K DISPOZICI
DLOUHODOBĚ
VYPŮJČENO
SKLAD
UČEBNIC
VYPŮJČENO VOLNÉ

Počet záznamů: 69

20.01.02.06.13120
Adam Smith - Bohatství národů
Liberální institut: 2023
2. vydání, ISBN: 978-80-86389-60-8
20.01.02.06.03917
Čapková Dana - Podniková ekonomika 2. díl
PAIDO: 1995
1. vydání, ISBN: 80-85931-01-X
20.01.02.06.03916
Čapková Dana - Podniková ekonomika 1. díl
PAIDO: 1994
2. vydání, ISBN: 80-85931-09-5
20.01.02.06.07600
Česká národní banka - Euro jednotná měna evropské unie
Česká národní banka: 2001
ISBN: NULL
20.01.02.06.07548
Dan Marek, Tomáš Kantor - Příprava a řízení projektů strukturálních fondů Evropské unie
Společnost pro odbornou literaturu: 2009
2. vydání, ISBN: 978-80-87029-56-5
20.01.02.06.07551
Dan Marek, Tomáš Kantor - Příprava a řízení projektů strukturálních fondů Evropské unie
Společnost pro odbornou literaturu: 2009
2. vydání, ISBN: 978-80-87029-56-5
20.01.02.06.07554
Dan Marek, Tomáš Kantor - Příprava a řízení projektů strukturálních fondů Evropské unie
Společnost pro odbornou literaturu: 2009
2. vydání, ISBN: 978-80-87029-56-5
20.01.02.06.07555
Dan Marek, Tomáš Kantor - Příprava a řízení projektů strukturálních fondů Evropské unie
Společnost pro odbornou literaturu: 2009
2. vydání, ISBN: 978-80-87029-56-5
20.01.02.06.07559
Dan Marek, Tomáš Kantor - Příprava a řízení projektů strukturálních fondů Evropské unie
Společnost pro odbornou literaturu: 2009
2. vydání, ISBN: 978-80-87029-56-5
20.01.02.06.07561
Dan Marek, Tomáš Kantor - Příprava a řízení projektů strukturálních fondů Evropské unie
Společnost pro odbornou literaturu: 2009
2. vydání, ISBN: 978-80-87029-56-5
20.01.02.06.07565
Dan Marek, Tomáš Kantor - Příprava a řízení projektů strukturálních fondů Evropské unie
Společnost pro odbornou literaturu: 2009
2. vydání, ISBN: 978-80-87029-56-5
20.01.02.06.07567
Dan Marek, Tomáš Kantor - Příprava a řízení projektů strukturálních fondů Evropské unie
Společnost pro odbornou literaturu: 2009
2. vydání, ISBN: 978-80-87029-56-5
20.01.02.06.07571
Dan Marek, Tomáš Kantor - Příprava a řízení projektů strukturálních fondů Evropské unie
Společnost pro odbornou literaturu: 2009
2. vydání, ISBN: 978-80-87029-56-5
20.01.02.06.07572
Dan Marek, Tomáš Kantor - Příprava a řízení projektů strukturálních fondů Evropské unie
Společnost pro odbornou literaturu: 2009
2. vydání, ISBN: 978-80-87029-56-5
20.01.02.06.07574
Dan Marek, Tomáš Kantor - Příprava a řízení projektů strukturálních fondů Evropské unie
Společnost pro odbornou literaturu: 2009
2. vydání, ISBN: 978-80-87029-56-5
20.01.02.06.07576
Dan Marek, Tomáš Kantor - Příprava a řízení projektů strukturálních fondů Evropské unie
Společnost pro odbornou literaturu: 2009
2. vydání, ISBN: 978-80-87029-56-5
20.01.02.06.07579
Dan Marek, Tomáš Kantor - Příprava a řízení projektů strukturálních fondů Evropské unie
Společnost pro odbornou literaturu: 2009
2. vydání, ISBN: 978-80-87029-56-5
20.01.02.06.07582
Dan Marek, Tomáš Kantor - Příprava a řízení projektů strukturálních fondů Evropské unie
Společnost pro odbornou literaturu: 2009
2. vydání, ISBN: 978-80-87029-56-5
20.01.02.06.07583
Dan Marek, Tomáš Kantor - Příprava a řízení projektů strukturálních fondů Evropské unie
Společnost pro odbornou literaturu: 2009
2. vydání, ISBN: 978-80-87029-56-5
20.01.02.06.07587
Dan Marek, Tomáš Kantor - Příprava a řízení projektů strukturálních fondů Evropské unie
Společnost pro odbornou literaturu: 2009
2. vydání, ISBN: 978-80-87029-56-5
20.01.02.06.12543
Dana Steinmetzová - Jsme v EU, buďme v obraze
Oeconomica: 2008
ISBN: 978-80-245-1443-7
20.01.02.06.10281
David A. Lax, James K. Sebenius - Manažer jako vyjednavač
Viktoria publishing: 1994
ISBN: 80-85605-68-6
20.01.02.06.07460
Františka Kaplová - Obchodní provoz
Olomouc: 2005
1. vydání, ISBN: 80-7182-131-4
20.01.02.06.07457
Františka Kaplová - Obchodní provoz
Olomouc: 2005
1. vydání, ISBN: 80-7182-131-4
20.01.02.06.07456
Františka Kaplová - Obchodní provoz
Olomouc: 2005
1. vydání, ISBN: 80-7182-131-4
20.01.02.06.06583
Gammon S. John - Nákup a prodej
Readers international Prague: 1994
ISBN: 80-901454-3-4
20.01.02.06.07944
Christiana Kliková - Nejfrekventovanější ekonomické pojmy - 2. díl
Atelier Milata v Ostravě: 1994
ISBN: NULL
20.01.02.06.07943
Christiana Kliková - Nejfrekventovanější ekonomické pojmy - 1. díl
Atelier Milata v Ostravě: 1994
ISBN: NULL
20.01.02.06.10194
Jan Urban - Ekonomie bez mýtů a iluzí
Grada: 2014
1. vydání, ISBN: 978-80-247-4132-1
20.01.02.06.12208
Jaroslav Šonka - Srozumitelně o Evropské unii
Plot: 2004
1. vydání, ISBN: 80-86523-32-2
20.01.02.06.09098
Jena Švarcová a kolektiv - Ekonomie
Ceed: 2008
2008. vydání, ISBN: 978-80-903433-7-5
20.01.02.06.09099
Jena Švarcová a kolektiv - Ekonomie
Ceed: 2008
2008. vydání, ISBN: 978-80-903433-7-5
20.01.02.06.09100
Jena Švarcová a kolektiv - Ekonomie
Ceed: 2008
2008. vydání, ISBN: 978-80-903433-7-5
20.01.02.06.10280
Jiří Handlíř - Management (učebnice pro SŠ a VOŠ)
Computer Press: 1998
ISBN: 80-7226-095-2
20.01.02.06.12197
Jiří Vinkler, Mirka Wildmannová - Evropské pracovní trhy a průmyslové vztahy
Compuetr Press: 1999
1. vydání, ISBN: 80-7226-195-9
20.01.02.06.04874
Josef Šmajs, Bohuslav Binka, Ivo Rolný - Etika, ekonomika, příroda
Grada Publishing a.s.: 2012
1. vydání, ISBN: 978-80-247-4293-9
20.01.02.06.07536
Josef Zemánek - Instantní ekonomie nejen pro začátečníky
Computer Media: 2010
1. vydání, ISBN: 978-80-7402-059-9
20.01.02.06.06477
Jurečka V. - Mikroekonomie
Grada: 2010
1. vydání, ISBN: 978-80-247-3259-6
20.01.02.06.06476
Jurečka V. - Makroekonomie
Grada: 2010
1. vydání, ISBN: 978-80-247-3258-9
20.01.02.06.03920
Kadeřábková Božena - Základy ekonomie
S&M: 1994
1. vydání, ISBN: 80-901387-3-X
20.01.02.06.03921
Kaplová Františka - Obchodní provoz
Olomouc : 2005
1. vydání, ISBN: 80-7182-131-4
20.01.02.06.07464
Karel Biňovec - Úvod do podnikové ekonomiky
Fortuna Praha: 1994
1. vydání, ISBN: 80-7168-170-9
20.01.02.06.06585
Kipielová Ivana a kolektiv - Bankovnictví
Fortuna : 1995
1. vydání, ISBN: 80-7168-273-x
20.01.02.06.07444
kolektiv - Přehled středoškolského učiva-Ekonomie
Orfeus: 1992
1. vydání, ISBN: 80-8552-18-7
20.01.02.06.03922
Kolektiv - Aby se nám rozsvítilo…
Hnutí Duha: 2000
1. vydání, ISBN: 80-902823-3-4
20.01.02.06.03924
Králík Oldřich - Vývoj ekonomického myšlení
CERM akademické nakladatelství: 1998
1. vydání, ISBN: 80-7204-069-3
20.01.02.06.03923
Králík Oldřich - Transformace české (československé) ekonomiky
CERM akademické nakladatelství: 1999
1. vydání, ISBN: 80-7204-124-X
20.01.02.06.03925
Kunčar S. - Marketing pro všechny
Slakun: 1993
1. vydání, ISBN: 80-901211-0-1
20.01.02.06.07914
Len Rogers - Marketing
Readers International Prague: 1993
ISBN: NULL
20.01.02.06.07313
M. Filka a kolektiv - Ekonomika a řízení chemického průmyslu
SNTL-Nakladatelství technické literatury: 1989
1. vydání, ISBN: NULL

<< Předchozí strana | Strana 1 | Následující strana >>
Copyright © 2012, Gymnázium a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Zlín
webdesign, xhtml, css, php - Ing. Michal Heczko, Mgr. Michal Mikláš