Knihovna
 

Procházení katalogu

Kategorie

NAUČNÁ LITERATURA: Přírodní vědy
Společenské vědy
Umění
Sport
Matematika a logika
Technika
Biografie (životopisná literatura)
Slovníky a encyklopedie
Varia (nezařaditelné)
BELETRIE: Próza
Poezie
Drama
Četba k maturitě
Pohádky, pro děti a mládež
Cizojazyčná beletrie
DVD: DVD
UčEBNICE: CJL
ANJ
NEJ
FRJ
SPJ
RUJ
LAT
Další jazyky
VOB/ZSV
DEJ
GEO
MAT
FYZ
CHE
BIO
ITK
VYV
HUV
TEV
Ostatní

Seznam knih

Informace o stavu:
NENÍ
K DISPOZICI
DLOUHODOBĚ
VYPŮJČENO
SKLAD
UČEBNIC
VYPŮJČENO VOLNÉ

Počet záznamů: 460

20.01.01.02.13012
- Svět čísel, atomů a molekul
Albatros Praha: 1986
1. vydání, ISBN: 13-794-86
20.01.01.02.07915
A. Pánek, M. Topinka, M. Němec - Průvodce chemickými výrobky nejširší spotřeby
SNTL- nakladatelství technické literatury a Alfa, vydavatelstvo technickej a ekonomickej literatúry Bratislava: 1978
1. vydání, ISBN: NULL
20.01.01.02.02886
Adamkovič E., Šramko T., Liška O., Mašín J. - Analytická chemie
SNTL-nakladatelství technické literatury: 1988
1. vydání, ISBN: NULL
20.01.01.02.02887
Adamkovič E., Šramko T., Liška O., Mašín J. - Analytická chemie
SNTL-nakladatelství technické literatury: 1988
1. vydání, ISBN: NULL
20.01.01.02.02888
Adamncová Zdeňka - Příklady a úlohy z fyzikální chemie
SNTL Nakladatelství technické literatury, Alfa: 1989
1. vydání, ISBN: NULL
20.01.01.02.02889
Adamovič Emil, Hofmannová Věra, Pumpr Václav, Šrámko Tibor, Tomeček Otto - Chemie pro 8
Státní pedagogické nakladateství : 1982
1. vydání, ISBN: NULL
20.01.01.02.10507
Aleš Mareček, Jaroslav Honza - Chemie pro čtyřletá gymnázia 3. díl
Prometheus: 2005
ISBN: 80-7182-057-1
20.01.01.02.02890
Arient J., Poskočil J., Zahradník M. - výroba barviv
SNTL- nakladatelství technické literatury: 1966
1. vydání, ISBN: NULL
20.01.01.02.02891
Arient Josef - Přehled barviv
SNTL-Nakladatelství technické litratury: 1968
1. vydání, ISBN: NULL
20.01.01.02.07844
Arnošt Okáč - Analytická chemie kvalitativní
Nakladatelství československé akademie věd: 1961
1. vydání, ISBN: NULL
20.01.01.02.02892
Bábek M.,Liška J.,Valenta V. - Latexy-jejich druhy a zpracování
SNTL-Nakladatelství technické literatury: 1973
1. vydání, ISBN: NULL
20.01.01.02.02894
Bányaiavá Eva - Chemické indikátory
Slovenské vydavatelstvo technickej literatúry : 1961
1. vydání, ISBN: NULL
20.01.01.02.02895
Banýr Jiří - Chemie pro střední školy
SPN: 1995
1. vydání, ISBN: 80-85937-11-5
20.01.01.02.02897
Barnard K.A - Teoretické základy anorganické chemie
SNTL-Nakladatelství technické litratury: 1975
2. vydání, ISBN: NULL
20.01.01.02.05354
Bárta Milan - Jak (ne)vyhodit školu do povětří 2
Didaktis: 2005
1. vydání, ISBN: 80-7358-017-9
20.01.01.02.05377
Bárta Milan - Jak (ne)vyhodit školu do povětří 2
Didaktis: 2005
1. vydání, ISBN: 80-7358-017-9
20.01.01.02.05353
Bárta Milan - Jak (ne)vyhodit školu do povětří 1
Didaktis: 2004
1. vydání, ISBN: 80-86285-99-5
20.01.01.02.05376
Bárta Milan - Jak (ne)vyhodit školu do povětří 1
Didaktis: 2004
1. vydání, ISBN: 80-86285-99-5
20.01.01.02.02898
Bartovská L., Bartovský T. - Elektronická zařízení
SNTL-nakladatelství technické literatury: 1987
1. vydání, ISBN: NULL
20.01.01.02.02900
Bartovský T. Bartovská L. - Laboratorní technika I
SNTL- nakladatelství technické literatury: 1986
1. vydání, ISBN: NULL
20.01.01.02.02901
Bartovský T. Bartovská L. - Laboratorní technika I
SNTL- nakladatelství technické literatury: 1986
1. vydání, ISBN: NULL
20.01.01.02.02902
Bartovský T.,Bartovska L. - Laboratorní technika 1
SNTL-Nakladatelství technické literatury: 1989
1. vydání, ISBN: NULL
20.01.01.02.10844
Ben Gilliland - Jak postavit vesmír
universum: 2015
1. vydání, ISBN: 978-80-242-5014-4
20.01.01.02.02905
Beneš P. a kolektiv - Základy chemie 2
Fortuna: 1995
2. vydání, ISBN: 80-7168-312-4
20.01.01.02.02906
Beneš P. Pumpr V. - Názvosloví, výpočty a kvantitavní pokusy v chemii
Státní pedagogické nakladatelství: 1982
1. vydání, ISBN: NULL
20.01.01.02.02909
Beneš P., Pumpr V., Banýr J. - Základy chemie 2
Fortuna-nakladatelství učebnic: 1999
2. vydání, ISBN: NULL
20.01.01.02.02910
Beneš P., Pumpr V., Banýr J. - Základy chemie 2
Fortuna-nakladatelství učebnic: 1999
2. vydání, ISBN: NULL
20.01.01.02.02907
Beneš P., Pumpr V., Banýr J. - Základy chemie 1.díl
Fortuna-nakladatelství učebnic: 1996
1. vydání, ISBN: 80-7168-324-8
20.01.01.02.02908
Beneš P., Pumpr V., Banýr J. - Základy chemie 1.díl
Fortuna-nakladatelství učebnic: 1996
1. vydání, ISBN: 80-7168-324-8
20.01.01.02.02911
Beneš Pavel - Chemie v otázkách a odpovědích
SPN: 1989
1. vydání, ISBN: 80-04-23018-0
20.01.01.02.02913
Beneš Pavel,Pumpr Václav - Minimum chemie
Kvarta: 1995
1. vydání, ISBN: 80-85570-59-9
20.01.01.02.02914
Beneš Pavel,Pumpr Václav - Minimum chemie
Kvarta: 1995
1. vydání, ISBN: 80-85570-59-9
20.01.01.02.02915
Beneš,Pumpr,Banýr - Základy chemie 1
FORTUNA: 1999
2. vydání, ISBN: 80-7168-324-8
20.01.01.02.02916
Beneš,Pumpr,Banýr - Základy chemie 1
FORTUNA: 1999
2. vydání, ISBN: 80-7168-324-8
20.01.01.02.02917
Benešová M. Satrapová H. - Odmaturuj z chemie
Didaktis: 2002
1. vydání, ISBN: 80-86285-56-1
20.01.01.02.02918
Benešová M. Satrapová H. - Odmaturuj z chemie
Didaktis: 2002
1. vydání, ISBN: 80-86285-56-1
20.01.01.02.02919
Benešová M. Satrapová H. - Odmaturuj z chemie
Didaktis: 2002
1. vydání, ISBN: 80-86285-56-1
20.01.01.02.02920
Benešová M. Satrapová H. - Odmaturuj z chemie
Didaktis: 2002
1. vydání, ISBN: 80-86285-56-1
20.01.01.02.02921
Benešová M. Satrapová H. - Odmaturuj z chemie
Didaktis: 2002
1. vydání, ISBN: 80-86285-56-1
20.01.01.02.05868
Benešová M., Satrapová H. - Odmaturuj z chemie
Didaktis: 2002
0. vydání, ISBN: 80-86285-56-1
20.01.01.02.05352
Benešová Marika, Satrapová Hana - Odmaturuj! z chemie
Didaktis: 2002
1. vydání, ISBN: 80-86285-56-1
20.01.01.02.05375
Benešová Marika, Satrapová Hana - Odmaturuj! z chemie
Didaktis: 2002
1. vydání, ISBN: 80-86285-56-1
20.01.01.02.02925
Berka A.,Feltl L.,Němec I. - Příručka k praktiku z kvantitativní analytické chemie
SNTL-Nakladatelství technické literatury,ALFA: 1985
1. vydání, ISBN: NULL
20.01.01.02.02926
Billet R. - průmyslová destilace
SNTL- nakladatelství technické literatury: 1979
1. vydání, ISBN: NULL
20.01.01.02.02928
Bína J. a kolektiv - Malá encyklopédia chémie
nakladatelství OBZOR Bratislava: 1968
1. vydání, ISBN: NULL
20.01.01.02.02932
Bláha Karel - Nomenklatura organické chemie
Academia Praha: 1974
2. vydání, ISBN: NULL
20.01.01.02.02933
Bláha Karel - Nomenklatura organické chemie
Academia Praha: 1974
2. vydání, ISBN: NULL
20.01.01.02.02934
Bláha Karel, Černý Čestmír, Heřmánek Stanislav,Kotyk Arnošt, Štulík Karel, Vláčil František, Zýka Jaroslav - Česko-anglický chemický slovník
STNL Nakladatelství technické literatury: 1989
1. vydání,
20.01.01.02.02935
Bláha Karel, Dvořák Jiří, Klaus Miloš - Jak psát o chemii
Nakladatelství československé akademie věd: 1983
1. vydání, ISBN: NULL
20.01.01.02.02936
Blanický P. - Modelové otázky z chemie pro přijímací zkoušky
Univerzita Karlova v Praze: 2006
3. vydání, ISBN: 80-239-7909-4

<< Předchozí strana | Strana 1 | Následující strana >>
Copyright © 2012, Gymnázium a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Zlín
webdesign, xhtml, css, php - Ing. Michal Heczko, Mgr. Michal Mikláš