Fyzika pro žáky prvních ročníků a pátého ročníku víceletého gymnázia.